Велпапето е опаковъчен материал с неограничени възможности. Той е лек, същевременно устойчив и евтин от икономическа гледна точка. Опаковките от велпапе са естествена част от нашето ежедневие.

Видове велпапе според типа на вълната:

Три пластно велпапе Е вълна
„Е“ вълна или „микро велпапе“ с дебелина от 1,5-2,0 мм. Подходящо е за малогабаритни и фини опаковки с по-високи изисквания към печата върху изделията , както и за каширани опаковки.

Три пластно  велпапе В вълна
„В“ вълна с дебелина от2,5-3,0 мм и е подходящо за средни по размер опаковки

Три пластно велпапе С вълна
„С“ вълна с дебелина от 3,5 – 4,0 мм и е най-широко разпространеният материал за изработка на опаковки от велпапе. Подходящ е както за изработка на слотерни опаковки, така и за щанцови изделия.

Пет пластно велпапе E+C вълна
„Е+С“ вълна с дебелина от 5,0 – 5,5 мм , която предлага много добра комбинация между елегантност и здравина на опаковките.С високо качество на печата. Материалът е подходящ за изработка на опаковки подложени на по-големи натоварвания.

Пет пластно велпапе В+С вълна
„В+С“ вълна с дебелина от 6,5 – 7,0 мм , която предлага най-голяма здравина на опаковките. Използва се за тежки продукти чувствителни на удар и сътресения.